Vilken temperatur räknas som feber

09 januari 2024 Jon Larsson

En översikt över feber och dess gränser

Introduktion

research

Feber är en vanlig åkomma som kan vara ett tecken på att kroppen kämpar mot en infektion eller annan sjukdom. Att förstå vilken temperatur som anses vara feber är viktigt för att kunna bedöma om en person behöver medicinsk vård. I denna artikel kommer vi att ge en grundlig översikt över vilken temperatur som anses vara feber och diskutera olika aspekter av detta ämne.

Vad är feber och vilka typer finns?

Feber definieras som en kroppstemperatur över det normala och indikerar att kroppen har en aktiv infektion eller inflammation. Vanligtvis betraktas en kroppstemperatur på 38C eller högre som feber, men det finns olika typer av feber att ta hänsyn till.

1. Låggradig feber:

– En låggradig feber definieras som en temperatur mellan 37,5C och 38C. Det kan vara ett tidigt tecken på infektion eller inflammation och är vanligtvis ingen källa till oro.

– Det är viktigt att notera att vissa människor, som äldre eller personer med nedsatt immunförsvar, kan ha något högre normal temperatur, vilket kan göra det svårt att märka och bedöma feber.

2. Måttlighögradig feber:

– En måttlighögradig feber varierar vanligtvis mellan 38C och 39C. Det kan indikera en mer allvarlig infektion eller sjukdom och orsaka obehag och sjukdomskänsla.

– Vid denna temperatur kan det vara lämpligt att ta febernedsättande medicin för att lindra symtomen och underlätta läkningsprocessen.

3. Hög feber:

– En hög feber är något över 39C. Vid denna temperatur kan det finnas en allvarlig infektion eller sjukdom som kräver omedelbar medicinsk vård.

– Det är viktigt att hålla koll på symtom som feberkramper, andningssvårigheter eller medvetandeförändringar vid hög feber, och vid behov söka akut vård.

Kvantitativa mätningar för att bedöma feber

För att mäta feber kan olika typer av termometrar användas. Det finns flera metoder som ger exakta temperaturavläsningar:

1. Oral termometer:

– En vanlig metod är att placera en termometer under tungan för att mäta kroppstemperaturen. Normalt är en vuxens kroppstemperatur mellan 36,1C och 37,2C.

2. Rektal termometer:

– Vid misstanke om feber hos spädbarn eller små barn kan en rektal termometer användas för att få en mer exakt mätning. Normal temperatur för spädbarn är mellan 36,6C och 38C.

3. Örontermometer:

– En snabb och enkel metod är att använda en örontermometer som mäter temperaturen genom örat. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen för korrekt användning.

Skillnader mellan olika temperaturgränser för feber

Det är viktigt att förstå att gränserna för vad som anses vara feber kan variera beroende på olika faktorer. Till exempel kan barn ha en högre normal temperatur än vuxna. Här är några skillnader att vara medveten om:

1. Barn och feber:

– I allmänhet räknas en kroppstemperatur över 38C som feber hos barn. Det är viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, andra symtom och allmäntillstånd för att avgöra om medicinsk vård behövs.

2. Vuxna och feber:

– Hos vuxna anses en kroppstemperatur över 37,2C vara feber. Återigen kan det vara viktigt att titta på andra faktorer som symtom och allmäntillstånd för att bedöma huruvida medicinsk vård är nödvändig.

Historiska för- och nackdelar med olika temperaturgränser för feber

Under historien har gränserna för vilken temperatur som anses vara feber varierat. Fram till mitten av 1800-talet ansågs en temperatur på 38,9C vara feber. Men med tiden sänktes gränserna gradvis. Detta berodde delvis på att bättre termometrar blev tillgängliga och kunskapen om feber och dess orsaker ökade.

Fördelarna med dagens gränser för feber inkluderar en mer exakt bedömning av kroppens tillstånd och mer effektiv behandling. Nackdelarna kan vara att det kan vara svårt att bedöma feber hos personer med naturligt högre normal temperatur.

[

Slutsats

Att förstå vilken temperatur som anses vara feber är viktigt för att kunna bedöma när medicinsk vård kan vara nödvändig. En låggradig feber kan vara ett tidigt tecken på infektion eller inflammation, medan en hög feber kan kräva snabb medicinsk intervention. Genom att använda korrekta mätningsmetoder och ta hänsyn till individuella faktorer kan vi bättre bedöma och behandla feber hos både barn och vuxna.

FAQ

Vad anses vara febertemperatur hos barn?

En kroppstemperatur över 38C anses vara feber hos barn, men det är viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, andra symtom och allmäntillstånd för att bedöma om medicinsk vård behövs.

Vilken temperatur räknas som låggradig feber?

En låggradig feber definieras som en temperatur mellan 37,5C och 38C. Det kan vara ett tidigt tecken på infektion eller inflammation och är vanligtvis ingen källa till oro.

Vilken typ av termometer är bäst att använda för att mäta feber hos spädbarn eller små barn?

En rektal termometer ger vanligtvis en mer exakt mätning av kroppstemperaturen hos spädbarn och små barn. Följ anvisningarna på förpackningen för korrekt användning.

Fler nyheter