Moderna eller Pfizer: Vilken är bäst

16 januari 2024 Jon Larsson

En översikt av Moderna och Pfizer

Vad är Moderna och Pfizer?

research

För att kunna bedöma vilket som är bäst mellan Moderna och Pfizer är det viktigt att förstå vad dessa är och hur de fungerar. Båda är läkemedelsföretag som har utvecklat COVID-19-vacciner, vilket har blivit avgörande för att stoppa spridningen av viruset globalt.

Moderna, ett amerikanskt företag, och Pfizer, ett amerikansk-tyskt samarbete, har tagit fram mRNA-vacciner. Dessa vacciner fungerar genom att förse kroppen med en del av den genetiska molekylen mRNA, vilket instruerar kroppens celler att producera ett specifikt proteindel som finns på ytan av SARS-CoV-2-viruset. När kroppen utsätts för detta protein utvecklar immunsystemet antikroppar och minnesceller för att bekämpa viruset om man senare skulle bli smittad.

Typer av Moderna och Pfizer-vacciner

Både Moderna och Pfizer erbjuder mRNA-vacciner, men deras produkter har några skillnader. Modernas vaccin är känt som ”Moderna COVID-19-vaccinet” eller ”mRNA-1273”, medan Pfizer-vaccinet är känt som ”Comirnaty” eller ”BNT162b2”. Båda vaccinerna har godkänts av relevanta myndigheter och används över hela världen.

Populäritet och tillgänglighet

När det gäller popularitet och tillgänglighet har båda Moderna och Pfizer-vacciner används i stor skala över hela världen. Efterforskningar visar att båda vaccinerna har visat en effektiv skyddsnivå på över 90% mot COVID-19-infektioner. Dessutom finns det även andra faktorer som kan påverka valet av vaccin, som exempelvis lagerstatus och infrastrukturmöjligheter för vaccindistribution i olika regioner.

Kvantitativa mätningar

Flera studier och kliniska prövningar har genomförts för att mäta effektiviteten och säkerheten hos Moderna och Pfizer-vaccinerna. Båda vaccinerna visade sig vara mycket effektiva i att förebygga allvarlig sjukdom och död från COVID-19. Kort efter deras lansering rapporterades en minskning av sjukhusinläggningar och dödsfall bland vaccinerade individer.

Till exempel visade en studie att Moderna-vaccinet var 94% effektivt för att förebygga COVID-19 hos vuxna över 18 år efter två doser. På liknande sätt rapporterade Pfizer att deras vaccin var 95% effektivt efter två doser hos personer över 16 år.

Skillnader mellan Moderna och Pfizer

Bortsett från olika varumärken och dosregimer finns det andra skillnader mellan Moderna och Pfizer-vaccinerna. En tydlig skillnad är vacciners förvaringstemperaturer. Pfizer-vaccinet kräver förvaring vid mycket låga temperaturer, cirka -70 C, medan Moderna-vaccinet kan förvaras vid -20 C. Det här kan påverka distributions- och logistikutmaningar i olika regioner, speciellt i områden med begränsad kylförvaringskapacitet.

Historiska genomgången av Moderna och Pfizers för- och nackdelar

Både Moderna och Pfizer-vaccinerna har lett till betydande framsteg i kampen mot COVID-19-pandemin. Historiskt sett har fördelarna med vacciner varit deras förmåga att skydda mot sjukdom, minska spridningen av viruset och minska allvarliga sjukdomsutbrott och dödsfall. Dessutom noterades inga allvarliga säkerhetsproblem under de tidiga studierna och de har använts i miljontals doser globalt.

När det gäller nackdelar finns det vissa potentiella biverkningar. Vanliga biverkningar inkluderar smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelsvaghet och ibland feber och frossa. Dock är dessa biverkningar vanligtvis milda och försvinner inom några dagar.

[INFÖR VIDEOKLIPP HÄR]

Sammanfattningsvis har både Moderna och Pfizer utvecklat effektiva vacciner som har bidragit till att minska spridningen av COVID-19 och rädda liv. Valet av vilket vaccin som är bäst kan variera beroende på faktorer som tillgänglighet, logistik och lagerstatus. Det är rekommenderat att följa de riktlinjer och rekommendationer som utfärdas av hälso- och sjukvårdsmyndigheter för att göra det bästa beslutet för ens egen hälsa och för att bekämpa pandemin.FAQ

Vad är skillnaden mellan Moderna och Pfizer?

Skillnaderna mellan Moderna och Pfizer inkluderar deras varumärken, dosregimer och förvaringstemperaturer. Moderna-vaccinet kan förvaras vid -20 C medan Pfizer kräver mycket låga temperaturer på cirka -70 C.

Hur effektiva är Moderna och Pfizer-vaccinerna?

Både Moderna och Pfizer-vaccinerna har visat sig vara mycket effektiva i att förebygga allvarlig sjukdom och död från COVID-19. Studier har visat att Moderna-vaccinet har en effektivitet på 94%, medan Pfizer-vaccinet är 95% effektivt efter två doser.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Moderna och Pfizer-vaccinerna?

Vanliga biverkningar av både Moderna och Pfizer-vaccinerna inkluderar smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelsvaghet och ibland feber och frossa. Dessa biverkningar är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar.

Fler nyheter

11 januari 2024

Fakta om diamanter